Gedragsregels voor de directe omgeving

1. Niet dubbel parkeren voor de zaak.
2. Niet tegen het verkeer in parkeren.
3. Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag is niet toegestaan.
4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters is niet toegestaan
5. Elke vorm van hinderlijken/of overlastgevend gedrag zoals samenscholen en het achterlaten van rommel op straat is niet toegestaan..

Huisregels binnen

1. Toegang uitsluitend voor personen boven de leeftijd van 18 jaar, een geldig legitimatiebewijs is een vereiste.
2. Geen alcoholische dranken meenemen.
3. Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn niet toe gestaan
4. Geen handel in gestolen goederen..
5. Geen bezit van meer dan 5 gram softdrugs
6. Alle vormen van agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid,
    ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld worden niet getolereerd
7. Handel in en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen.
    Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en zal de politie
    in kennis worden gesteld.
8. Aan bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap bevinden of onder invloed van andere middelen zijn worden geen softdrugs verkocht.
9. De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen ermee in dat video opnames worden gemaakt
    welke na ongeregeldheden of ongevallen ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden.
10. (te grote) groepen kan de toegang tot de zaak geweigerd worden.
11. De coffeeshop is niet aansprakelijk voor verlies, schade van kleding of goederen.
12. Heb je vragen, stel ze aan een van onze medewerkers!


Coffeeshop The Lounge © - Doelstraat 29, Haarlem